سس آمریکن گاردن مدل کچاپ مقدار 1020 گرم

سس باربیکیو دوِلِی مقدار 250 میلی لیتر

سس پاستا هاینز مقدار 470 گرم

سس تارتار کنز مقدار 250 گرم

سس کوهن مدل تارتار مقدار 250 گرم

سس کوهن مدل سالسا مقدار 250 گرم

سس کوهن مدل هات چیلی مقدار 250 گرم

سس سالاد کانیا با طعم سبزیجات مقدار 250 گرم

سس مدیوم ناندوز مقدار 250 گرم

سس چووی مدل خردل مقدار 260 گرم

سس چووی مدل کچاپ مقدار 280 گرم

سس مایونز مدل سیر چووی مقدار 250 گرم

سس سالاد هاینز مقدار 400 گرم

سس تند آفریقایی پری پری مقدار 165 گرم

سس انکونا مدل انبه تند و شیرین مقدار 165 گرم

سس دلیزیه مدل پستو قرمز مقدار 190 گرم

سس هزار جزیره کنز مقدار 473 گرم

سس ایتالیایی کنز مدل خامه ای مقدار 473 گرم

سس کنزاین مدل فرانسوی خامه ای مقدار 473 گرم

سس فرانسوی کنز مدل عسل و پرتقال مقدار 473 گرم

سس مایونز کم چرب هاینز مقدار 225 گرم

سس خردل هاینز مقدار 400 گرم

سس سرکه و سبزیجات هاینز مقدار 400 گرم

سس ناندوز مدل فلفلی ملایم مقدار 250 گرم

سس ناندوز مدل پرگو مقدار 250 گرم

سس گوجه فرنگی کچاپ هاینز مقدار 342 گرم

سس چیپوتله فلفل قرمز تند دودی تاباسکو مقدار 60 گرم

سس پستو سیسیلیانا مقدار 190 گرم

سس پستو جنووز مقدار 190 گرم

سس هاینز مدل سزار مقدار 400 گرم

سس سویا مقدار 150 میلی لیتر

سس ناندوز مدل سبزیجات مقدار 250 گرم

50,000 تومان

سس گیاهان باغچه ای کوهن مقدار 500 گرم

سس ایتالیایی کوهن مقدار 500 گرم

سس ایتالیایی کنزاین مقدار 473 گرم

70,000 تومان

سس سزار کنز مقدار 473 گرم