جلوگیری از خش افتادن و کدر شدن ظروف و لیوان در ماشین ظرفشویی

جلوگیری از خش افتادن و کدر شدن ظروف و لیوان در ماشین ظرفشویی

شستشوی مرتب ظروف در داخل ماشین ظروفشویی ممکن است باعث ایجاد خش و کدر شدن ظروف شما بشود. ظروف چینی که دارای نقش چاپ شده بر روی آن است ، نیز حساس هستند؛ پس توصیه میکنیم که نکات زیر استفاده نماییدنمک ماشین ظرفشویی بعد از قرص ظرفشویی اساسی ترین چیزی...

ادامه مطلب